آزمایشگاهی, خدمات

آنالیز پساب

آزمایشگاه مهندس آجودانی

تصاویر نمونه برداری از پساب و سنجش میزان آلودگی و مخاطات احتمالی برای محیط زیست

نمونه برداری و آنالیز پساب آزمایشگاه تخصصی مهندس آجودانی

آنالیز پساب

از جمله مهم‌ترین مسائل در زمینه آزمایش آب و آزمایش پساب که برای آبیاری زمین‌های زراعی و کشاورزی مورد اهمیت است، تصفیه فاضلاب تولیدی و استفاده از آن می‌باشد. اما ابتدایی‌ترین کار برای استفاده مجدد از فاضلاب، انجام آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی است.
همانطور که می‌دانیم کمبود آب کشور و بالا رفتن رقابت بین مصارف مختلف آب، از جمله مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. همچنین تشدید آلودگی فاضلاب و کاهش کیفیت منابع آب کشور، باعث شده است که آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی و همچنین تعیین حد مجاز آن‌ها بیش از پیش مورد اهمیت واقع شود. آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی از جمله مهم‌ترین فاکتورها برای برنامه‌ریزی جهت استفاده مجدد از فاضلاب تولیدی محسوب می‌شود. با توجه به محدودیت کمی آب و همچنین روند رو به رشد آلودگی منابع آب، امروزه استفاده مجدد از فاضلاب جزو اصلی‌ترین رویکردها قرار می-گیرد. مصارف کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین مصرف آب در سطح کشور، بیش از سایر مصارف به آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی نیاز دارد.

آنالیز پساب صنعتی

در صورت بالاتر بودن پارامترهای آزمایش نسبت به حد مجاز، فاضلاب باید تصفیه شده و جهت کشاورزی یا آبیاری استفاده شود. اولین قدم برای ارزیابی تصفیه پذیری فاضلاب، انجام آزمایش جارتست است. جارتست به عنوان مقیاس آزمایشگاهی سیستم تصفیه فاضلاب، می‌تواند در محاسبه تأثیر نسبی منعقدکننده‌های مختلف، زمان و تداخل بهینه و سرعت‌های مختلف مفید واقع شود. هدف از انجام آزمایش فاضلاب جارتست، به وجود آوردن شرایط متناسب با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، در جهت آنالیز فاضلاب، تصفیه پساب و انتقال پساب صنعتی به محیط زیست است.
طبق طرح پایش خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست، پساب تصفیه شده هر صنعت آزمایش می‌شود. پس از آزمایش پساب، گزارش‌های مربوطه در قالب طرح پایش خوداظهاری به سازمان محیط زیست ارائه می‌شود. پارامترهای آزمایش فاضلاب و پساب تصفیه شده مربوط به هر صنعت، در شیوه‌نامه تدوین شده به وسیله سازمان محیط زیست مشخص شده است. در همین راستا آزمایشگاه معتمد محیط زیست بر اساس آن شیوه‌نامه عمل کرده و به آنالیز فاضلاب می‌پردازد.

به طور کلی پارامترهای مهم آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی شامل: کل جامدات، جامدات محلول، جامدات معلق، جامدات قابل ته‌نشینی، میزان BOD، میزان COD، کل کربن آلی TOC، ازت کل، فسفرکل، چربی و روغن، میزان کلیفرم، ترکیبات آلی فرار می‌باشد. استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، حد مجاز آزمایش‌های فاضلاب را مشخص می‌کند. حد مجاز این آزمایش‌ها با توجه به نحوه استفاده مجدد یعنی تخلیه شدن فاضلاب به آب‌های سطحی، چاه جاذب و یا به عنوان آبیاری تعیین می‌شود.

آنالیز پساب در طراحی پارامترهای حجم حوض هـوادهي

آنالیز مشخصات فاضلاب، در طراحي فرآيند لجن فعال نیز دارای اهمیت است. آنالیز پساب در طراحی پارامترهای حجم حوض هـوادهي، حجـم توليـد لجـن، حجـم اكسيژن مورد نياز و غلظت پارامترهاي مهم پساب خروجي تاثیرگذار است. براي طراحي مناسب فرآيند لجـن فعال، آنالیز مشخصات فاضلاب شايد حياتي‌ترين مرحله فرآيند باشد. توصيف ويژگـي‌هـاي فاضـلاب در فرآيندهاي حذف بيولوژيكي مواد مغذي براي پيش‌بيني عملكرد ضروري است. تعيـين مشخـصات فاضلاب بخش مهمي در ارزيابي تاسيسات موجود براي بهينه‌سازي عملكـرد و ظرفيـت تـصفيه قابـل استفاده مي‌باشد. همچنين تعيين مشخصات جريان شامل تغييرات جريـان هـواي مرطـوب، فـصلي و روزانه مهم است. بدون تعيين مشخصات كامل فاضلاب ممكن است تاسيسات بيش از حد و يا كمتر از حد معمول طراحي و باعث تصفيه نامناسب يا غير مؤثر شود. مشخصات مهم فاضلاب در طراحي فرآيند لجن فعال را مي‌توان به گروه‌هاي زيـر تقـسيم نمود: مـواد آلي كربناته، تركيبات نيتروژنه، تركيبات فسفره، جامدات معلق كل و فرار TSS و VSS، قليائيـت.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

روش های آنالیز خصوصیات پساب های شهری

بهره‌گیری از روش‌های آنالیز پساب و تعیین خصوصیات پساب شهری از اندازه‌گیری دقیق مقدار ترکیبات شیمیایی تا کیفیت بیولوژیکی و فیزیکی آن‌ها متغیر است. روش‌های کمی آنالیز خصوصیات پساب عبارتند از: وزن‌سنجی، حجم‌سنجی و روش فیزیکوشیمیایی. در روش‌های فیزیکوشیمیایی خواصی غیر از جرم و حجم اندازه‌گیری می‌شوند.

روش‌های دستگاهی آنالیز خصوصیات پساب شهری از قبیل کدورت سنجی، رنگ سنجی، پتانسیومتری، پولاروگرافی، اسپکترومتری جذبی، فلوئورسنجی، اسپکتروسکوپی و تابش هسته ای از انواع روش های فیزیکوشیمیایی محسوب می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *