آزمایشگاهی, خدمات

آنالیز آب

مراحل آزمون آب

انجام آزمایشات استاندارد در آزمایشگاه تخصصی خاک، گیاه، آب، هوا و کود مهندس آجودانی 

آزمایش و آنالیز آب از مهمترین آزمایشات مرسوم می‌باشد که ارتباط مستقیمی با طراوت و سلامت گیاهان و جتی انسان دارا می‌باشد.

آنالیز آب در آزمایشگاه تخصصی خاک، گیاه، آب، هوا و کود مهندس آجودانی

آنالیز آب

کیفیت آب به خصوصیاتی از یک منبع آب اشاره دارد که مناسب بودن آن را برای آبیاری مشخص می‌‌کند. کیفیت آب مصرفی گیاهان می‌تواند تفاوت قابل ملاحظه‌ای در رشد و تکثیر گل ها، درختچه ها، درخت ها، میوه ها و سبزیجات ایجاد کند. به طور معمول آب شرب شهری که با سیستم های فیلتراسیون تصفیه شده باشد برای گیاهان مناسب است؛ اما آب‌های سطحی یا آب چاه، اغلب از نظر وجود املاح محلول و کیفیت کلی فوق العاده متغیر هستند و برای تعیین دقیق کیفیت آب بهتر است مورد بررسی قرار گیرند. برخی از املاح موجود در این آب¬ها ممکن است در رشد و نمو گیاه اختلال ایجاد کنند و یا برای گیاه سمی و مضر باشند. به عبارتی می‌توان گفت آب با کیفیت مطلوب برای آبیاری گیاهان و محصولات کشاورزی، آبی است که نه تنها از خطرات و خسارات احتمالی استفاده از آب تصفیه نشده در این بخش‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه باعث افزایش بهره‌وری در تولید محصول و کیفیت آن نیز می‌شود.

کیفیت آب آبیاری

کیفیت آب آبیاری به مجموعه ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب گفته می‌شود که در آزمایشگاه با توجه به کیفیت شیمیایی خاک مزارع و همچنین نوع محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت که آب در در دسترس، برای آبیاری مناسب است یا خیر! کیفیت آب آبیاری علاوه بر اینکه روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک اثر می‌گذارد در رشد گیاه و در نتیجه مقدار محصول دهی نیز موثر می‌باشد. بعبارت دیگر کیفیت آب آبیاري عامل بسیار مهم و تاثیرگذاري بر کمیت و کیفیت رشد رویشی و زایشی گیاه و نیز بر کیفیت خاك است.

براي تشخیص کیفیت آب آبیاري متخصصین کشاورزي از شاخص هاي زیر استفاده می‌نمایند:

 • تنش های شوري حاصل از مقدار کل نمک هاي محلول در خاك
 • تنش سدیمی، نسبت مقدار یون سدیم به یون هاي کلسیم و منیزیم
 • واکنش اسیدي-قلیائی آب
 • قلیائیت خاك
 • مقدار یون هاي کربنات و بی کربنات در آب
 • یون هاي خاص شامل کلر، سولفات، بر و نیترات
 • آلودگی هاي احتمالی آب آبیاري به میکروب

آبیاری زمین کشاورزی باتوجه به کیفیت آب

برای تعیین کیفیت آب در دسترس کشاورزی، آب موجود باید مورد آزمایش قرار بگیرد تا ببینیم چگونه متناسب با کیفیت آب می‌‌توان از آن در آبیاری استفاده کرد. بر اساس تحقیقات، تجربیات و پاسخ‌های اندازه‌گیری شده در مراکز علمی و دانشگاهی، استانداردهای خاصی برای آب تعریف شده است که کیفیت آب برحسب آن‌ها مشخص می‌شود. رسیدن به این نتیجه که آب آبیاری ما با چه مشکلی مواجه است، نیاز به آزمایش و بررسی کارشناسی کیفیت آب دارد. نتیجه ارزیابی‌ها ممکن است استفاده از آب آبیاری را محدودتر کرده و یا نیازمند به اقدامات ویژه مدیریتی به نسبت شرایط به وجود آمده باشد. این واقعیت که کیفیت آب بسیار حائز اهمیت است غیر قابل انکار است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در اینگونه ارزیابی‌ها تمرکز بر روی خاک و ساختار آن است. بنابراین ارزیابی‌ها باید از نظر شرایط خاص محلی و قابلیت‌های مدیریتی انجام پذیرد.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

‌مناسب‌ترین مقادیر چند پارامتر در آب آبیاری برای کشت مطلوب به شرح زیر می‌باشد: 

 • واکنش اسیدی-قلیایی یا pH: pH برابر با ۵/۵ تا ۶ مناسب‌ترین مقدار است. در pHهای بالاتر از ۷ امکان رسوب در مخازن ذخیره کودها وجود دارد.
 • هدایت الکتریکی یا EC: EC کمتر از ۵/۱ دسی زیمنس بر متر مطلوب‌ترین حالت است. در EC های بالاتر از ۵/۱ امکان ایجاد مشکل و در مقادیر بالاتر از ۳ دسی زیمنس بر متر احتمال سوزش برگ وجود دارد.
 • نسبت جذب سدیمی یا SAR: مقدار SAR کمتر از ۶ مناسب و مقادیر بالاتر از آن منجر به نخلیه کلسیم خاک می‌شود.
 • مقدار کلسیم بین ۶ تا ۱۰ قسمت در میلیون. ۵- مقدار سدیم بین صفر تا ۵ قسمت در میلیون.
 • مقدار آهن بین ۲ تا ۵ قسمت در میلیون.
 • مقدار قلیائیت بین ۱ تا ۱۰۰ قسمت در میلیون.
 • مقدار یون کربنات (CO32-) کمتر از ۵۰ قسمت در میلیون.
 • مقدار یون بی کربنات (HCO3-) کمتر از ۱۲۰ قسمت در میلیون.
 • مقدار یون کلر (Cl-) کمتر از ۱۴۰ قسمت در میلیون.
 • مقدار یون سولفات (SO42-) کمتر از ۴۰۰ قسمت در میلیون، مقادیر بالاتر منجر به اسیدی شدن خاک می‌گردد.
 • غلظت نمک: مقدار ۹۶۰ میلی‌گرم در لیتر مطلوب‌ترین حالت می‌اشد. در مقدار ۱۹۰۰ میلی‌گرم در لیتر که معادل با هدایت الکتریکی برابر با ۳ می‌باشد، سوختگی برگ ایجاد می‌شود.
 • مقدار یون بر: که مقادیر ۲/۰ تا ۸/۰ میلی¬گرم در لیتر مناسب است اما مقادیر بالاتر از ۱ میلی‌گرم در لیتر مسمومیت ایجاد می‌نماید.
 • نسبت کاتیون به آنیون: بهتر است مقدار عناصر کلسیم و منیزیم بیشتر از سدیم و کلر بوده و مقدار این نسبت برابر با ۱ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *