تفسیر نتایج, خدمات

تفسیر نتایج و توصیه کودی

اندازه گیری فسفر خاک

نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه خاك در روستای دیزج دول

گزارش کارشناسی:

خاك فوق از لحاظ ميزان شوري بالا، اسيديته خاك قليايي، درصد موادخنثي شونده (آهك ) خاك بالا، بافت خاك در لایه اول نسبتا سنگین و در لایه های پایین تر در حد متوسط و درصد کربن آلي متوسط مي باشد. ميزان فسفر و پتاسيم قابل جذب خاك در حد پایین مي باشد.
تمامی مشکلات مشاهده شده در این باغ که شامل سوختگی حاشیه برگها و کاهش خاصیت انباری میوه و وجود اثرات لهیدگی بر روی میوه و سبز ماندن میوه و ریزش زیاد ناشی از عدم مصرف صحیح و بهینه کودی می باشد.که با مدیریت تغذیه ای مناسب تمام مشکلات باغ مذکور مرتفع خواهد شد. خشکیدگی حبه های انتهایی خوشه ها ناشی از کمبود عناصر کلسیم و منیزیم، عدم توازن هورمونی ناشی از رشد و نمو زیاد شاخه و سرشاخه ها و هرس غلط و کمبود آب در خوشه ها می باشد.

براین اساس دو روش پیشگیری شامل کاستن از قدرت رویشی درخت از طریق هرس سبز، اجتناب از کاشتن واریته های حساس و برطرف کردن کمبود منیزیوم خاک و روش معالجه شامل محلول پاشی خوشه ها با کلسیم و منیزیوم به هنگام شیرین شدن غوره ها و یا دادن سولفات منیزیوم به خاک پیشنهاد می شود.زمان مصرف صحیح کود قبل از شروع رشد و بیدار شدن درختان می باشد.

کود موقعی مصرف شود که در مدت کوتاهی مانده به شروع فعل و انفعالات در درخت جذب شده و مورد مصرف قرار می گیرد. مصرف دیر هنگام کود در زمان نیاز شدید به آن ( رشد سریع سرشاخه ، تشکیل میوه و رشد حبه ها) باعث شده که کود جذب شده و تا زمان شروع آبیاری ها در خاک مانده و پس از شروع آبیاری در اواخر بهار جذب شده و فقط افزایش رشد طولی سرشاخه ها و افزایش سایه اندازی درختان را در پی داشته و باعث کاهش کیفیت میوه ها و عدم توسعه پذیری حبه ها و عدم رنگ پذیری حبه ها می شود. هرس شدید نیز نه تنها باعث ایجاد موارد فوق شده بلکه افزایش رشد رویشی و افزایش تراکم شاخ و برگ را تشدید نموده است.

برای کاهش اثرات شوری خاک معمولاً زهکشی و شستشو با آب فراوان مفید است. اما در صورت مناسب نبودن زهکشی خاک و شستشو با آب در لایه های بالایی خاک نمک بیشتری جمع می گردد که این ناشی از تبخیر سطحی و حرکت آب به سمت خاک براساس خاصیت مؤیینگی می باشد که در نهایت نمک این منطقه بدلیل تبخیر آب افزایش می یابد پس شرط اول شستشوی خاک با آب وجود زهکشی کارا و مناسب می باشد.

مديريت عمومي:

تغيير سيستم آبياري از غرقابي به طشتكي يا نشتي

 

مديريت زمستان درختان درسال ۱۳۹۲:

توصيه هاي كودي به ازاي هردرخت:

●مصرف خاکی (Soil Application)

توصیه های كودی به ازای هر درخت:

  1. سوپر فسفات تریپل : ۵۵۰ گرم
  2. سولفات پتاسیم : ۴۰۰ گرم
  3. سولفات آمونیوم : ۱۰۰ گرم
  4. گوگرد پودری + بیوسولفور : ۱۵۰۰ گرم
  5. كودحیوانی كاملا پوسیده : ۸ كیلوگرم
  6. سولفات روی: ۱۵۰ گرم
  7. سولفات منیزیوم: ۲۰۰ گرم

 

روش مصرف :

تمامي كودهاي مذكور با كود حيواني مخلوط و به روش كانال كود در اواخر زمستان يا اوايل بهار قبل از شروع رشد درخت مصرف نماييد.  بدين منظور كانالي به طول يك متر و به عمق ۳۰ سانتي متر در فاصله ۷۰ سانتي متري دو طرف درختچه ايجاد و سپس تمامي كودهاي شيميايي توصيه شده را با كود حيواني مخلوط و داخل كانالها بريزيد.كليه ريشه هاي غيرقطور داخل كانال را توسط بيل قطع كنيد. ( هرس ريشه )

 

تذكر مهم در مورد مصرف كود گوگردي :

اگر كود گوگردي تهيه شده حاوي باكتري تيوباسيلوس باشد، نيازي به اضافه كردن كود بيولوژيكي بيوسولفور نمي باشد. كود بيوسولفور كود بيولوژيكي مي باشد كه ماده موثره آن موجود زنده ( باكتري ) مي باشد، بنابراين در صورت تهيه اين كود دقت شود كه تاريخ مصرف آن نگذشته باشد. مقدار مصرف اين كود به ازاي هر ۵۰ كيلوگرم كود گوگردي، ۱ كيلوگرم مي باشد.

ملاحظات:

بازديد از باغ در خرداد ماه سال آينده توسط متخصصين تغذيه گياهي آزمايشگاه ضروري است. كنترل وضعيت تغذيه اي گياه در سال آينده از طريق تجزيه برگ به انجام خواهد رسيد. لطفا در اين مورد در خرداد سال آينده با آزمايشگاه هماهنگي گردد.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *