تفسیر نتایج, خدمات

تفسیر نتایج تجزیه خاک

اندازه گیری فسفر در خاک

نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه خاك در روستای امامزاده 

تفسیر نتایج تجزیه خاک و احداث باغ

گزارش کارشناسی:

خاک فوق از لحاظ میزان شوری کاملا مناسب، pH خاک نسبتا قلیایی، درصد مواد خنثی شونده یا آهک خاک مناسب، بافت خاک نسبتا مناسب، درصد مواد آلی خاک در لایه اول خوب و در لایه های پایین کم می باشد. میزان فسفر قابل جذب خاک در لایه اول مناسب و در لایه دوم پایین، میزان پتاسیم قابل جذب خاک در هر لایه متوسط می باشد. مشکلات مشاهده شده در باغ مذکور منجمله گلدهی کم ناشی از عدم مصرف صحیح و بهینه کودی بدون درنظر گرفتن نیازهای حاصلخیزی خاک و آزمون خاک می باشد. بدين منظور توصيه مصرف كود براساس نتايج بدست آمده از روي بررسي هاي اوليه و نتايج آزمون خاك باغ مدنظر به شكل زير ارائه مي شود:

مديريت عمومي:

تغيير سيستم آبياري از غرقابي به طشتكي يا نشتي

 

مديريت زمستان درختان درسال ۱۳۹۲:

توصيه هاي كودي به ازاي هردرخت:

●مصرف خاكي ( كانالكود ) دراواخرزمستان به ازاي هردرخت دانه دار و هسته دار :

۱٫ سولفات روی خشک ۲۰۰ گرم
۲٫ سوپرفسفات تریپل ۲۰۰ گرم
۳٫گوگردپودري + بيوسولفور:۱۰۰۰ گرم
۴٫كودحيواني كاملاپوسيده:۲۰ کیلوگرم
۵٫ سولفات آهن ۱۰۰ گرم
۶٫ سولفات منگنز ۱۰۰ گرم
۷٫ اوره ۱۰۰ گرم

روش مصرف :

تمامي كودهاي مذكور با كود حيواني مخلوط و به روش كانال كود در اواخر زمستان يا اوايل بهار قبل از شروع رشد درخت مصرف نماييد. بدين منظور در ۳/۱ بيروني سايه انداز درختان كانالي به عمق ۴۵-۴۰ سانتي متري دور تا دور درخت حفر نماييد و سپس تمامي كودهاي شيميايي توصيه شده را با كود حيواني مخلوط و داخل كانالها بريزيد و روي آنرا با خاك نرم بپوشانيد. كليه ريشه هاي غيرقطور داخل كانال را توسط بيل قطع كنيد. ( هرس ريشه )

●مصرف خاكي ( كانالكود ) دراواخرزمستان به ازاي هردرخت انگور :

۱٫ سولفات روی خشک ۲۰۰ گرم
۲٫ سولفات منيزيم ۱۵۰ گرم
۳٫گوگردپودري + بيوسولفور:۱۰۰۰ گرم
۴٫كودحيواني كاملاپوسيده:۲۰ کیلوگرم
۵٫ سولفات آهن ۱۰۰ گرم
۶٫ سولفات منگنز ۵۰ گرم
۷٫ ورمي كمپوست ۱ كيلوگرم
۸٫ كود فسفاته بارور۲ ۱۰ گرم


روش مصرف کود برای درختان انگور:

تمامي كودهاي مذكور با كودحيواني مخلوط و به روش كانالكود دراواخر زمستان يااوايل بهار قبل ازشروع رشددرخت مصرف نماييد. بدين منظور كانالي به طول ۱ متر و به عمق ۴۰-۳۰ سانتيمتر در فاصله ۷۰ سانتي متري دو طرف درختچه حفر نماييد. سپس تمامي كودهاي شيميايي توصيه شده راباكودحيواني مخلوط وداخل كانالها بريزيد.كليه ريشه هاي غيرقطور داخل كانال راتوسط بيل قطع كنيد. ( هرس ريشه )

• تذكر مهم در مورد مصرف كود گوگردي :

اگر كود گوگردي تهيه شده حاوي باكتري تيوباسيلوس باشد، نيازي به اضافه كردن كود بيولوژيكي بيوسولفور نمي باشد. كود بيوسولفور كود بيولوژيكي مي باشد كه ماده موثره آن موجود زنده ( باكتري ) مي باشد، بنابراين در صورت تهيه اين كود دقت شود كه تاريخ مصرف آن نگذشته باشد. مقدار مصرف اين كود به ازاي هر ۵۰ كيلوگرم كود گوگردي، یک كيلوگرم مي باشد.

درصورتیکه کودهای توصیه شده در این دفترچه در بازار فروش فراهم نگردید کودهای زیر را از فروشندگان کود معتبر در سطح استان تهیه و جایگزین کودهای توصیه شده نمایید.


فسفر:

۱- کود دی آمونیوم فسفات ۲- کود بیو سوپر فسفات ۳- کود فسفاته باور ۲
در مورد کود شماره ۲ و ۳ دقت نموده که اثر بخشی هر دو کود مشابه به هم بوده و فقط کافی است یکی از آنها را تهیه کرده و مطابق برچسب کود مصرف نمایید. به تاریخ تولید این ۲ کود دقت نموده و به لحاظ اینکه کود محتوی موجود زنده است نباید بیش از ۶ ماه از تاریخ تولید آن سپری شده باشد.


پتاسيم :

۱- سولو پتاس ( ۵۱ – ۰ – ۰ ) ۲ – پتاسول ( ۵۲ – ۰ – ۰ )
اين كود جايگزين مساوي براي كودهاي سولفات پتاسيم توليد داخل مي باشند. مقادير، زمان و روش مصرف آنها بايد بر اساس توصيه هاي مندرج در دفترچه تجزيه خاك در نظر گرفته شود.

مديريت بهار درختان درسال ۱۳۹۳:

●مصرف سرك برای درختان دانه دار هسته دار :

۱٫ اوره ۲۰۰ گرم
روش مصرف : ۱/۲ (یک دوم) اوره را در زمان فندقی شدن میوه و۱/۲ (یک دوم) ديگریکماه بعد كود ازته را در زمان توسعه میوه مي توان در زير سايه انداز درختان بصورت سطحي و مخلوط با خاك و يا به شكل نواري يا شياري در دورتا دور درخت پخش كرد و سپس آبياري نمود.

۲٫ برگپاشی با Tecnokel Amino Ca با غلظت ۲ در هزار در ۲ مرحله :
فندقی شدن میوه - هنگام تورم جوانه ها

۳٫ Tecamin flower با غلظت ۳ در هزار در ۲ مرحله:
۱۰ روز بعد از فندقي شدن ميوه – ۲۰ روز بعد – ۲۰ روز بعد

●مصرف سرك برای درختان انگور :
۱٫ اسيد جيبرليك طبق برچسب
۲٫ Tecnocal-mix با غلظت ۵/۱ در هزار در ۲ مرحله :
توسعه ميوه – بعد از تشكيل غوره

مديريت تابستان درختان درسال ۱۳۹۳:

•برای مدیریت تغذیه ای تابستان ۹۳ به همراه داشتن دفترچه و انجام هماهنگی های لازم با آزمایشگاه در خرداد ماه سال آینده ضروری است. کارشناس مربوطه با حضور در باغ و مشاهده وضعیت رشدی باغ مذکور و درصورت لزوم انجام نمونه برداری برای تجزیه برگ، گزارش های لازم را پیوست دفترچه نموده و آزمایشگاه برای مدیریت تغذیه ای تابستان سال ۹۳ توصیه های محلولپاشی را ارائه خواهد کرد.

ملاحظات:
● درصورت مواجه با مشكلات تغذيه اي يا آفات و بيماري ها در طول دوره كشت با آزمايشگاه و كلنيك هاي گياهپزشكي تماس حاصل فرمائيد.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *