تفسیر نتایج, خدمات

تفسیر نتایج تجزیه خاک برای درختان انگور

آنالیز باغ انگور

نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه خاك در روستای باراجوق

گزارش کارشناسی:

خاک فوق از لحاظ میزان شوری کاملا مناسب، pH خاک قلیایی، درصد مواد خنثی شونده (آهک خاک) پایین، بافت خاک نسبتا سنگین، میزان ماده آلی خاک پایین، میزان فسفر قابل جذب خاک در لایه ۳۰-۰ سانتی متری مناسب و در لایه ۶۰-۳۰ سانتی متری بسیار پایین می باشد. میزان پتاسیم قابل جذب خاک در دو لایه پایین می باشد.

ضمنا براي جلوگيري از عارضه كشمشي شدن حبه ها در مرحله قبل از رسيدن موارد زير پيشنهاد مي گردد:

۱٫      كاهش قدرت رويشي درخت از طريق هرس سبز

۲٫      اجتناب از كاشت واريته هاي حساس و برطرف كردن كمبود منيزيم

۳٫      محلول پاشي خوشه ها با كلسيم و منيزيم بهنگام شيرين شدن غوره ها

۴٫      دادن سولفات منيزيم از طريق مصرف خاكي

رشد رويشي شاخه هاي يكساله بسيار زياد بوده براي جلوگيري از رشد بيش از حد از مصرف بي رويه و ديرهنگام كودهاي ازته خودداري شود.

خشک شدن حبه های انتهایی خوشه ها بیشتر در باغاتی مشاهده می گردد که خاک آن کم حاصلخیز و مدیریت تغذیه ای و آبیاری آن ضعیف باشد. عواملی از جمله کمبود پتاسیم که باعث ریز ماندن حبه ها و غیر یکنواختی رنگ حبه ها می گردد، در انگور بیدانه موجب می شود که در اواسط تابستان قسمت ته خوشه ها همراه با حبه ها خشکیده و به حالت کشمشی درآیند.

امروزه مطالعات انجام گرفته کمبود عناصر کلسیم، منیزیم، عدم توازن هورمونی ناشی از رشد و نمو زیاد شاخه و سرشاخه ها و هرس غلط و کمبود آب در خوشه ها را عامل اصلی این عارضه معرفی کرده اند و بر این اساس دو روش پیشگیری شامل کاستن از قدرت رویشی درخت از طریق هرس سبز، اجتناب از کاشتن واریته های حساس و برطرف کردن کمبود منیزیم خاک و روش معالجه شامل محلول پاشی خوشه ها با کلسیم و منیزیم به هنگام شیرین شدن غوره ها و یا دادن سولفات منیزیوم به خاک پیشنهاد می شود.

عارضه خطرناک دیگری که در این باغ دیده شده، سرطان طوقه ناشی از باکتری اگروباکتریوم تومی فاسنیس می باشد که بتدریج در حال توسعه می باشد. این باکتری به روی یقه، بازوها و حتی شاخه های بالغ یکساله ایجاد رگال می نماید که بتدریج باعث خشک شدن مو می گردد. باکتری ایجاد کننده این عارضه از طریق زخمها و ترکهای بوجود آمده از طریق هرس، یخبندان و سرمای شدید محل پیوند، برداشتن قلمه و کندن نهال ها از خزانه و سایر عملیات های داشت موارد گیاه شده و باعث آلوده شدن مو می گردد. برای کنترل سرطان طوقه باید تمهیداتی نظیر حفظ بهداشت باغ و جلوگیری از ایجاد زخمهای اضافی، ممانعت از صدمه خوردن موها توسط سرمای زمستانه، تغذیه مناسب و متعادل بویژه با کود پتاسیم، قطع شاخه های آلوده و سوزاندن آنها در خارج از باغ، استفاده از گونه های مقاوم به عنوان پایه را به اجرا درآورد. رعایت اصول بهداشتی خصوصا در موارد هرس سبز و هرس خشک دیر رس بهاری از روش های کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری است.

بسته به شرایط آب و هوایی در دوره اصلی رشد میوه ریزش زیادی صورت می گیرد. وقتی میوه ها نارس هستند لایه ریزش تشکیل شده و میوه ها از درخت می افتند. برخی عوامل محیطی موجب ریزش می شوند. دوام طولانی مدت آب و هوای مرطوب در اوایل زمستان عموما موجب ریزش پیش از برداشت میوه شده که این ریزش به نظر می رسد ناشی از رقابت بین میوه ها در حالت عرضه محدود آب و غذا باشد. محلول پاشی هورمون های مصنوعی می تواند ریزش پیش از برداشت را کنترل کند.

بدلیل بهم خوردن تعادل بحرانی هورمون های گیاهی در درخت، لایه ریزش میوه تشکیل می شود و اين تعادل میتواند تحت تاثیر مواد هورمونی باشد. نوع هورمونی که می تواند بهترین نتیجه را دهد بسته به نوع میوه تغییر می کند و با کاربرد درست و بموقع هورمون می توان نتایج قابل توجه بدست آورد. تشکیل لایه های جدا کننده در اثر تشکیل هورمونی به نام آبسزیک می باشد و عوامل موثر در بوجود آوردن آبسزیک کم آبی مقارن با زمان رسیدن میوه و وزش بادهای خشک و گرم و سرمای پیش رس و کمبود عناصری مانند بر، روی و منیزیم می باشد.

مديريت امسال درختان انگور

● محلول پاشی با سيفامين ب کا با غلظت ۵۰۰ سی سی در هزار و فلورال ۲۰-۲۰-۲۰ با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار در مرحله اواخر تشکیل میوه .

● محلول پاشی با اسید جیبرلیک (۲۰-۱۰ قرص در ۱۰۰۰ لیتر آب) و فلورال ۲۰-۲۰-۲۰ با غلظت ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در مرحله شروع تورم انگورها.

● محلول پاشی با کالسیسان با غلظت ۵/۱ لیتر در هزار و فلورال پتاسیم با غلظت ۵/۱ لیتر در هزار و آلگاسيفو ۳۰۰۰ با غلظت ۲ لیتر در هزار در حین تورم میوه.

● محلول پاشی با بورک ۳۷ با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار و بیولایت با غلظت ۲۰۰ گرم در هزار و آلگاسيفو ۳۰۰۰ با غلظت ۲ لیتر در هزار در مرحله شروع رسیدن میوه.

● محلول پاشي با هورمون فيكسورمون (FIXOPMON) با غلظت ۱۰۰ سي سي در ۱۰۰۰ ليتر آب در زمان ۴-۳ هفته قبل از برداشت.

تذکرات لازم در خصوص استفاده از هورمون فیکسورمون :

۱٫ ۷ روز قبل از برداشت دیگر استفاده نشود.

۲٫ به هیچ وجه با دیگر مواد مخلوط نشود.

۳٫ به محض پاشش بر روی گیاه از ریزش ناخواسته میوه ها در زمان قبل از برداشت جلوگیری می کند.

۴٫ بعد از هورمون پاشی بايد درختان را آبیاری کرد.

توصيه هاي كودي به ازاي هر درخت انگور:

● مصرف خاكي ( كانال كود )
۱٫ سوپر فسفات تريپل: ۵۵۰ گرم

۲٫ سولفات پتاسيم: ۶۰۰ گرم

۳٫ سولفات آمونيوم: ۱۵۰۰ گرم

۴٫ گوگرد پودري + بيوسولفور: ۱۰۰۰ گرم

۵٫ كودحيواني كاملا پوسيده: ۱۰ كيلوگرم

۶٫ سولفات روي: ۱۰۰ گرم

۷٫ سولفات منيزيم: ۲۰۰ گرم

روش مصرف :

تمامي كودهاي مذكور با كود حيواني مخلوط و به روش كانال كود در اواخر زمستان يا اوايل بهار قبل از شروع رشد درخت مصرف نماييد. بدين منظور كانالي به طول يك متر و به عمق ۳۰ سانتي متر در فاصله ۷۰ سانتي متري دو طرف درختچه ايجاد و سپس تمامي كودهاي شيميايي توصيه شده را با كود حيواني مخلوط و داخل كانالها بريزيد.كليه ريشه هاي غيرقطور داخل كانال را توسط بيل قطع كنيد. ( هرس ريشه )

●مصرف خاكي ( كانالكود ) دراواخرزمستان به ازاي هردرخت انگور :

۱٫ سولفات روی خشک ۲۰۰ گرم
۲٫ سولفات منيزيم ۱۵۰ گرم
۳٫گوگردپودري + بيوسولفور:۱۰۰۰ گرم
۴٫كودحيواني كاملاپوسيده:۲۰ کیلوگرم
۵٫ سولفات آهن ۱۰۰ گرم
۶٫ سولفات منگنز ۵۰ گرم
۷٫ ورمي كمپوست ۱ كيلوگرم
۸٫ كود فسفاته بارور۲ ۱۰ گرم

روش مصرف کود برای درختان انگور:

تمامي كودهاي مذكور با كودحيواني مخلوط و به روش كانالكود دراواخر زمستان يااوايل بهار قبل ازشروع رشددرخت مصرف نماييد. بدين منظور كانالي به طول ۱ متر و به عمق ۴۰-۳۰ سانتيمتر در فاصله ۷۰ سانتي متري دو طرف درختچه حفر نماييد. سپس تمامي كودهاي شيميايي توصيه شده راباكودحيواني مخلوط وداخل كانالها بريزيد.كليه ريشه هاي غيرقطور داخل كانال راتوسط بيل قطع كنيد. ( هرس ريشه )

• تذكر مهم در مورد مصرف كود گوگردي :

اگر كود گوگردي تهيه شده حاوي باكتري تيوباسيلوس باشد، نيازي به اضافه كردن كود بيولوژيكي بيوسولفور نمي باشد. كود بيوسولفور كود بيولوژيكي مي باشد كه ماده موثره آن موجود زنده ( باكتري ) مي باشد، بنابراين در صورت تهيه اين كود دقت شود كه تاريخ مصرف آن نگذشته باشد. مقدار مصرف اين كود به ازاي هر ۵۰ كيلوگرم كود گوگردي، یک كيلوگرم مي باشد.

 

●مصرف سرك :

 اوره ۲۰۰ گرم
روش مصرف : ۲/۱ اوره را در مرحله بعد از تشكيل غوره  و ۲/۱ ديگر را يك ماه بعد از آن بصورت سرك همراه با آب آبياري مصرف كنيد.

ملاحظات:
كنترل وضعيت تغذيه اي گياه در سال آينده از طريق تجزيه برگ به انجام خواهد رسيد. لطفا در اين مورد در خرداد سال آينده با آزمايشگاه هماهنگي گردد.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *