بازدید

گزارش بازدید از باغ در روستای راژان

گزارش بازدید از باغ

گزارش بازدید از باغ در روستای راژان ​

و توصیه های لازم جهت بهبود عملکرد و کنترل بیماریها​

طبق بازدید بعمل آمده از باغ مذکور در تاریخ  ۲۵/ ۰۱/ ۱۴۰۱،  در قسمت تنه اصلی درختان سیب علائم پوسیدگی و بافت مردگی مشاهده شد با توجه به اینکه محل پیونداکثر درختان در داخل خاک قرار گرفته و همچنین آبیاری بصورت غرقابی انجام می شود این امر می تواند موجب گسترش بیماری پوسیدگی طوقه و درنهایت خشک شدن درختان شود. در ضمن با توجه به شدت سرما درمنطقه، ترکهای زیادی در تنه و ساقه های اصلی ایجاد شده که با ورود عوامل زنده بویژه قارچها از محل ترک ها، احتمال وقوع  بیماری شانکر شاخه و تنه دور از انتظار نیست. بدلیل کمبود عناصر غذایی ضروری ازقبیل پتاسیم و فسفر و مواد آلی در خاک (براساس آنالیز خاک) و همچنین نامناسب بودن هرس، میزان باروری درختان به شدت کاهش یافته که ضروری است تغذیه و هرس مناسب به منظور بهبود و افزایش عملکرد انجام شود. بعلاوه در درختان هلو علائم شدید بیماری شانکر باکتریایی هسته داران و در درختان گیلاس علائم بیماری پوسیدگی طوقه مشاهده شد.

راه حل و روش های پیشنهادی :

به منظور بهبود عملکرد و همچنین کنترل بیماریهای مذکور و سایر بیماریها، موارد زیر توصیه میشود:

درختان سیب

۱- هنگام آبیاری توصیه میشود در صورت امکان از آبیاری شیاری و یا تشتکی استفاده شود و هیچ تماسی بین طوقه درختان و آب برقرار نباشد و محل پیوند در طوقه درختان خارج از خاک قرار گیرد.

۲- به منظور کاهش استرس وارد شده به درختان و همچنین رشد و نمو آنها، از ترکیب اسید آمینه بصورت محلول پاشی اندامهای هوایی بعد از تشکیل میوه ها استفاده شود.

۳- از کودها و ترکیبات مناسب برای تقویت درختان بر اساس آزمون خاک استفاده شود

۴- محل طوقه درختان پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی (بردوفیکس)  دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده وبا چسب پیوندی پوشانده شود.

۵- در پاییز بعد از ریزش ۸۰ درصد برگها و قبل از شروع یخبندان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخههای اصلی پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت نیاز شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس با سموم مسی از قبیل بردوفیکس، نوردوکس و یا میشوکاپ سمپاشی اندامهای هوایی تمامی درختان باغ انجام شود

۶- در اسفندماه قبل از باز شدن جوانه ها و بعد از هرس عمومی درختان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخه های اصلی پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت نیاز شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس سمپاشی زمستانه تمامی درختان با سموم مسی از قبیل بردوفیکس به نسبت ۱۰ در هزار باضافه روغن ولک به نسبت۲۵ -۲۰ در هزار انجام شود.

درختان گیلاس

۱-محل طوقه درختان پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی (بردوفیکس)  دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود

۲- در پاییز بعد از ریزش درصد برگها و قبل از شروع یخبندان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخه های اصلی پس ازپاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت نیاز شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس با سموم مسی از قبیل بردوفیکس، نوردوکس و یا میشوکاپ سمپاشی اندامهای هوایی تمامی درختان باغ انجام شود.

۳- در اسفندماه قبل از باز شدن جوانه ها و بعد از هرس عمومی درختان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخه های اصلی پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت نیاز شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس سمپاشی زمستانه تمامی درختان با سموم مسی از قبیل بردوفیکس به نسبت ۱۰در هزار باضافه روغن ولک به نسبت ۲۵-۲۰ در هزار انجام شود.

درختان هلو

۱-محل های شانکر زده در تنه و شاخه های درختان پس از پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی (بردوفیکس) دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود.

۲- درپاییز بعد از ریزش ۸۰درصد برگها و قبل از شروع یخبندان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخه های اصلی پس از پاکسازی

سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت نیاز

شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس با سموم مسی از قبیل بردوفیکس، نوردوکس و یا میشوکاپ سمپاشی اندامهای

هوایی تمامی درختان باغ انجام شود.

۳- در اسفندماه قبل از باز شدن جوانه ها و بعد از هرس عمومی درختان، محل های آلوده در طوقه، تنه و شاخه های اصلی پس از

پاکسازی سطحی، با استفاده از ترکیبات مسی دوغاب شده پانسمان سطحی گردیده و با چسب پیوندی پوشانده شود و در صورت

نیاز شاخه ها و سرشاخه های آلوده هرس شده سپس سمپاشی زمستانه تمامی درختان با سموم مسی از قبیل بردوفیکس به نسبت

۱۰ در هزار باضافه روغن ولک به نسبت ۲۵- ۲۰ در هزار انجام شود.

گالری تصاویر بازدید از باغ ...

بازدید حضوری

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به بازدید حضوری به صورت اختصاصی، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *